Verkkotaidenäyttely


Wille Erkki Tetri

Miasma

Taidekamari 5.9. - 30.9.2023


Taiteilija bio Wille Erkki Tetri (s.1992) on helsinkiläislähtöinen kuvataiteilija, joka opiskelee Lapin Ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijan ammattitutkintoa. Hän on taidekollektiivi Luna society Ry:hyn jäsen sekä työskentelee aktiivisesti muiden kollektiivien ja projektien parissa. Hänen työskentely metodinsa kattavat maalauksen, veiston, video- ja valokuvataiteen ohella tila-aikataidetta, sekä kokeellisempia projekteja, kuten esimerkiksi Tornion valokauden avajaisissa nähty Roihu Artfakkiryhmän kanssa toteutettu valo-installaatio-veistos (Jaettu Todellisuus). Tetri on toteuttanut kaksi julkisen taiteenteosta, toisen Helsingissä sijaitsevalle Teurastamolle opiskellessaan Avoimessa taidekoulussa 2018-2019 sekä uv-maalauksen yksityiselle elektronisen musiikin klubille. Sen ohella hän on osallistunut erinäisiin tapahtumiin kuvataiteen sekä musiikin voimin. Teosten tyyli vaihtelee surrealistisesta abstraktiin, eikä Tetri pyri teoksissaan täydelliseen esittävyyteen. Unet, mystiikka ja luonto toimivat teosten kantavana voimana ja inspiraationa Tetrin työskentelyssä. Hän kokee taiteen tekemisen henkisenä harjoitteena, jossa hän pystyy hiljentymään meditatiiviseen tilaan, jossa itsereflektio, haaveet sekä murheet kohtaavat. Tetrin vahva värienkäyttö sekä työskentely metodit ovat intuitiivisia, joka näkyy teoksissa psykedelian täyteisinä aistikkaina liikkeinä. Tetri on pitänyt kolme yksityisnäyttelyä sekä osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin.


MIASMA

"Sana miasma tulee kreikan sanasta miainein, joka tarkoittaa "saastuttamista".

Maailma on saastunut. Tehtaat puskevat myrkkykaasuja ilmakehään, taivaalta sataa mikromuovia, merissä kelluu jätelauttoja ja maailmaa dominoi kollektiivinen välinpitämättömyyden ilmapiiri. Materia on voittanut ja kaikki näyttää olevan kuin paikallaan eikä mikään tunnu uudistuvan. Olemme irtautuneet omissa kuvitelmissamme luonnon monimuotoisesta olemuksesta. Emme pysty näkemään, että olemme itse – halusimme tai emme, osa tuota ikuisesti muuttuvaa, elävää ja hengittävää luontoa.

Maailma, jossa elämme näkee materian, rahan ja kulutuksen uutena uskontona, jossa ikuisesti laajeneva ja elävä kosmos on vain kylmä ja kuollut atomien tanssi vailla syvällisyyttä tai merkitystä. Olemme kuin sokaistuneet omasta kärsimyksestämme ja omista tarpeistamme, jolloin unohdamme sen, ettemme ole kuin pisara valtameressä, joka on ikuinen, mystinen ja täynnä mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet ovat jokaisella yksilöllä käsissään. Hän voi toimia uudistajana joka pyrkii omassa elämässään toimimaan yhteisen hyvän, rakkauden ja välittämisen matruusina. Vaikka elämän myrskyt välillä sumentavatkin havaintokykymme aistia ja kokea läsnä olevaa ikuista mysteeriä, se ei silti tarkoita että kaikki olisi menetetty tai mysteeriä ei alun alkaenkaan olisi olemassa.

Taide toimii sielunpeilinä peilaten tekijänsä alitajuntaa, ympäristöä sekä kokemusmaailmaa. Taiteilija toimii näkyvän ja näkymättömän maailman välisenä välittäjänä joka luo katsojille mahdollisuuden kokea kaunista, rumaa, ihanaa tai pelottavaa. Taide mahdollistaa yksilölle kyvyn syventyä elävän maailmankaikkeuden mysteerien äärelle sekä tarjoaa tikapuut kohota korkeuksiin oman ahtaaksi käyvän matelijannahkansa ulkopuolelle. Taide on elävän kosmoksen kulttuuri joka esiintyy jokaisessa maailman kolkassa kautta historian alkuhämärästä luonnon omissa teoksissa. Taide on osa luontoa, ja ottaessamme osaa tähän luomisprosessiin pystymme katkaisemaan ehdollistumiemme luomat kahleet. Kun kahleita ei enää ole, olemme vapaat ottamaan maailman vastaan sellaisena kuin se on. Se ei tarkoita välinpitämättömyyteen palaamista vaan vastuunkantoa ja toimintansa kehittämistä rakastavaan ja elämän monimuotoisuuden huomioivaan suuntaan. Olemme keskellä jännittävää näytelmää, jossa mahdollisuudet ovat rajattomat.

Wille Erkki Tetrin Miasma -näyttelyn teokset ovat taiteilijan sisäisen dialogin manifestoitumia. Teoksissa esiintyvät psykedeeliset, surrealistiset, abstraktit sekä symbolistiset hahmot että muodot ovat intuitiivisen työskentelyn tulosta ja peilaavat Tetrin kokemusmaailmaa. Taide toimii uudistavana voimana joka puhdistaa mielen ympäristön luomista ehdollistumista. Se tarjoaa Tetrin mukaan tekijälleen mahdollisuuden kokea ja aistia luonnon mystillisyyden vailla tarvetta pyrkiä johonkin konkreettiseen lopputulokseen. Luomisprosessin meditatiivinen syvyys toimii kanavana niin itsereflektiolle kuin mystisten kokemusten vastaanottamiselle. Se mahdollistaa kaiken kattavan muutoksen yksilötasolla, jossa pelot ja haaveet eivät sumenna sitä todellisuutta, johon tekijä on sidottu. Taide on luonto, olemme osa luontoa, itsevihan aika on ohi.

"Nämä teokset on tehty rakkaudesta elävää kosmosta kohtaan. Kaikkien olentojen hyväksi."

- Wille Erkki TetriYhteystiedot:

Wille Erkki Tetri

wille.tetri(a)live.fi